איך להתנהל נכון אחרי הליך השתלת שיניים?

דוקטור מאיר אבירם מפרט מה עלול להכשיל הליך של השתלת שיניים וממליץ כיצד יש להתנהל בעתיד הקרוב לאחר מכן כדי שההשתלה תצליח באופן מלא